25 ordibehesht - بزرگداشت حکیم سخن فردوسی

۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم فردوسی

۲۵ اردیبهشت‌ماه روز بزرگداشت حکیم فردوسی  بزرگ‏ترین حماسه‌سرای ایران و یکی از حماسه‌سرایان بزرگ جهان است.

فروش ویژه محصولات بمناسبت بزرگداشت حکیم سخن فردوسی

تندیس خسرو شیرین فرهاد

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲۹۰,۰۰۰ تومان

تندیس آرش کمانگیر – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

تابلو برجسته فردوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس جمشید مشایخی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان

سردیس رستم دستان

برنز
سفید
۸۲,۰۰۰ تومان

سردیس استاد شجریان

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان

سردیس آرتادخت

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان

سردیس کاوه آهنگر

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان

سردیس پرویز مشکاتیان

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان

سردیس آرش کمانگیر

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان

تندیس فردوسی نشسته

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

تندیس کاوه آهنگر

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲۶۰,۰۰۰ تومان

تندیس فردوسی ایستاده

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

تندیس رستم و اسفندیار

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۴۲۰,۰۰۰ تومان

تندیس خان سوم فردوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس فردوسی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان