25 ordibehesht - بزرگداشت حکیم سخن فردوسی

۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم فردوسی

۲۵ اردیبهشت‌ماه روز بزرگداشت حکیم فردوسی  بزرگ‏ترین حماسه‌سرای ایران و یکی از حماسه‌سرایان بزرگ جهان است.

فروش ویژه محصولات بمناسبت بزرگداشت حکیم سخن فردوسی

تندیس خسرو شیرین فرهاد

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳۰۰,۰۰۰ تومان

تندیس رستم و اسفندیار

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۰۰,۰۰۰ تومان

تندیس خان سوم فردوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳۸۰,۰۰۰ تومان

تندیس آرش کمانگیر – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

تندیس کاوه آهنگر

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳۳۰,۰۰۰ تومان

تندیس فردوسی نشسته

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

تندیس فردوسی ایستاده

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

تابلو برجسته فردوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس جمشید مشایخی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس استاد جلیل شهناز

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس استاد جلال ذوالفنون

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس رستم دستان

برنز
سفید
۸۲,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان

سردیس استاد شهرام ناظری

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس آرتادخت

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس استاد شجریان

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس کاوه آهنگر

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس آرش کمانگیر

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس پرویز مشکاتیان

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس استاد محمد رضا لطفی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

سردیس فردوسی

برنز
سفید
۵۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان