سردیس مشاهیر و مفاخر ایران

سردیس استاد بنان

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس پهلوان پوریای ولی

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس امیر شهید صیاد شیرازی

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر محمد قریب

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس نادر شاه افشار

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس سید حسن مدرس

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس حسین پناهی

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس شهید عباس کریمی

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس آرتادخت

۱۱۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس محسن هشترودی

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس ملاصدرا

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس استاد شهرام ناظری

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان
دیوار پوش و مشبک معماری و دکوراسیون داخلی
ستون و سرستون نما ساختمان معماری

سردیس مشاهیر و مفاخر (210)

تندیس مشاهیر و اسطوره ها (58)

کاپ جام جهانی (3)

آرایه های معماری (221)

هفت سین (9)

سرو و پذیرایی (2)

تندیس مشاهیر و اسطوره ها

سردیس بزرگ رازی

۳۶۴,۰۰۰ تومان

تندیس پهلوان تختی

۳۱۲,۰۰۰ تومان

سردیس اشو زرتشت کد M640

  • حذف انتخاب
۱۲۶,۰۰۰ تومان

تندیس سعدی شیرازی

۴۳۶,۸۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا کوچک

۲۷۳,۰۰۰ تومان

تندیس دهخدا کد M670

  • حذف انتخاب
۳۳۰,۰۰۰ تومان

تندیس داریوش بر کشتی

۸۱۹,۰۰۰ تومان

تندیس بابک خرمدین – کوچک

۲۱۸,۴۰۰ تومان

تندیس زال و سیمرغ

۸۱۹,۰۰۰ تومان

تندیس مهدی اخوان ثالث

۴۳۶,۸۰۰ تومان

تندیس فردوسی ایستاده

۴۰۰,۴۰۰ تومان

سردیس عطار نیشابوری

۴۳۶,۸۰۰ تومان

کتیبه و تابلو (61)

مولاژهای باستانی (262)

آرایه های باستانی (17)

مولاژهای باستانی