نمایش دادن همه 23 نتیجه

مجسمه تندیس و پیکره شهریار مدل مقبره کوروش کد MO300

خاکستری
کرم
مسی
برنز
طلایی
۲۶۰.۰۰۰ تومان۲۹۹.۰۰۰ تومان

سردیس کوروش کبیر-۲

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس کوروش کبیر-۱

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

کتیبه تندیس و پیکره شهریار مدل داریوش بر تخت کد MO1200 سایز بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
طلایی
۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان۱.۲۶۵.۰۰۰ تومان

تندیس سر در دانشگاه تهران تندیس و پیکره شهریار کد MO3000

خاکستری
کرم
مسی
نقره ای
برنز
سفید
طلایی
۲۶۰.۰۰۰ تومان۲۹۹.۰۰۰ تومان

تندیس داریوش بر کشتی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

سردیس داریوش اول-۱

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس داریوش اول-۲

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان