نمایش 1–28 از 58 نتیجه

مجسمه پهلوان غلامرضا تختی کد M720

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۱.۲۶۵.۰۰۰ تومان

تندیس استاد شهریار کد M700

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۱.۲۶۵.۰۰۰ تومان

مجسمه عاشق کد M690

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس عارف قزوینی کد M680

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۷۵۰.۰۰۰ تومان۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس دهخدا کد M670

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۷۵۰.۰۰۰ تومان۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس عبید زاکانی کد M660

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۷۵۰.۰۰۰ تومان۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس میرعماد حسنی کد M650

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۷۵۰.۰۰۰ تومان۸۰۰.۰۰۰ تومان

مجسمه تندیس و پیکره شهریار مدل کتیبه استاد شهریار کد M730

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۹۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس اشو زرتشت کد M640

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس کوراوغلو

خاکستری
مسی
نقره ای
برنز
سفید
طلایی
۱.۲۶۵.۰۰۰ تومان

سردیس استاد شجریان

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس عارف قزوینی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس دده قورقورد بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس زال و سیمرغ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس حماسه شاپور اول

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس خسرو شیرین فرهاد

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس کاوه آهنگر

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس داریوش بر کشتی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا (53 سانتی)

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس آرش کمانگیر – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس آرش کمانگیر – بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس مهدی اخوان ثالث

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس حکیم عمر خیام

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس بابک خرمدین – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس بابک خرمدین – بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس سعدی شیرازی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس آناهیتا

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس خواجه نصیرالدین طوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان