نمایش دادن همه 19 نتیجه

سردیس اشو زرتشت کد M640

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس کوراوغلو

خاکستری
مسی
نقره ای
برنز
سفید
طلایی
۱.۲۶۵.۰۰۰ تومان

تندیس زال و سیمرغ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس حماسه شاپور اول

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس خسرو شیرین فرهاد

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس کاوه آهنگر

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس داریوش بر کشتی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس آرش کمانگیر – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس آرش کمانگیر – بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس بابک خرمدین – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس بابک خرمدین – بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس آناهیتا

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس زرتشت

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس آریو برزن

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس رستم و اسفندیار

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس خان سوم فردوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس بیژن و منیژه

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۹۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس دکتر محمد مصدق

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۹۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس سیاوش

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان