مشاهده همه 20 نتیجه

نشان دادن 40 52 80 120

تندیس استاد شهریار کد M700

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۷۸۰,۰۰۰ تومان

تندیس عارف قزوینی کد M680

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۹۶,۰۰۰ تومان

تندیس دهخدا کد M670

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۹۶,۰۰۰ تومان

تندیس عبید زاکانی کد M660

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۹۶,۰۰۰ تومان

تندیس میرعماد حسنی کد M650

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۹۶,۰۰۰ تومان

تندیس مهدی اخوان ثالث

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۲۵,۰۰۰ تومان

تندیس حکیم عمر خیام

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۴۳۵,۰۰۰ تومان

تندیس سعدی شیرازی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۲۵,۰۰۰ تومان

تندیس حافظ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۲۵,۰۰۰ تومان

سردیس عطار نیشابوری

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۲۵,۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ سهراب سپهری

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۲۵,۰۰۰ تومان

تندیس خان سوم فردوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۸۵,۰۰۰ تومان

تندیس فردوسی نشسته

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۶۵۰,۰۰۰ تومان

تندیس فردوسی ایستاده

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۴۸۰,۰۰۰ تومان

کتیبه باباطاهر

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۴۸۰,۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ باباطاهر

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۰,۰۰۰ تومان

تندیس مولانا

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۴۳۵,۰۰۰ تومان

تندیس حکیم رودکی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳۳۰,۰۰۰ تومان۳۷۵,۰۰۰ تومان