نمایش دادن همه 6 نتیجه

تندیس دهخدا کد M670

خاکستری
طلایی
مسی
نقره ای
برنز
سفید
۷۵۰.۰۰۰ تومان۸۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا (53 سانتی)

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس خواجه نصیرالدین طوسی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ رازی

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس بو علی سینا بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان