هفت سین از مشهورترین مراسم نوروز است، و آن گرد آوردن هفت چیز است که نام آن‌ها با حرف «س» آغاز گردد. معمولاً بین اشیاء ذیل: سیب، سنجد، سماق، سیر، سرکه، سبزه (دانه‌های گندم و امثال آن که قبلاً در بشقابی کاشته و سبز کرده‌اند)، سکه ، سمنو، هفت چیز برای هفت سین انتخاب می‌شود.

مشاهده همه 9 نتیجه

نشان دادن 40 52 80 120