نمایش دادن همه 3 نتیجه

تندیس حکیم عمر خیام

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس دکتر محمد مصدق

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۹۵۰.۰۰۰ تومان

تندیس درویش خان

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان