نمایش دادن همه 12 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید

تندیس استاد شهریار – ایستاده

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳۱۲,۰۰۰ تومان

تندیس استاد شهریار- نشسته

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳۱۲,۰۰۰ تومان

تندیس حافظ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳۱۲,۰۰۰ تومان

سردیس استاد شهریار

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ سهراب سپهری

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۳۱۲,۰۰۰ تومان

سردیس پروین اعتصامی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس حافظ

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس حسین پناهی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر علی شریعتی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس سهراب سپهری

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس فروغ فرخزاد

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان

سردیس محمود دولت آبادی

برنز
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومان