مشاهده همه 12 نتیجه

نشان دادن 40 52 80 120

تندیس حافظ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۷۵۰,۰۰۰ تومان

سردیس بزرگ سهراب سپهری

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۷۵۰,۰۰۰ تومان

تندیس استاد شهریار- نشسته

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۷۵۰,۰۰۰ تومان

سردیس پروین اعتصامی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس حافظ

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس دکتر علی شریعتی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس سهراب سپهری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس استاد شهریار

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس محمود دولت آبادی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس حسین پناهی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس فروغ فرخزاد

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان