نمایش دادن همه 8 نتیجه

تندیس امیر کبیر – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۰۰.۰۰۰ تومان

تندیس امیر کبیر – بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۸۵۰.۰۰۰ تومان

سردیس سید محمد خاتمی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس خسروخان قشقایی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۵۰.۰۰۰ تومان

سردیس شهید محمدجواد تندگویان

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس سردار اسعد بختیاری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس امیر کبیر

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان