نمایش دادن همه 8 نتیجه

تندیس امیر کبیر – کوچک

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۵۰۰,۰۰۰ تومان

تندیس امیر کبیر – بزرگ

خاکستری
مسی
برنز
سفید
طلایی
۶۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس سید محمد خاتمی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس خسروخان قشقایی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۳۰,۰۰۰ تومان

سردیس شهید محمدجواد تندگویان

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس سردار اسعد بختیاری

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سردیس امیر کبیر

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان