نمایش دادن همه 7 نتیجه

سردیس سید محمد خاتمی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس دکتر حسن روحانی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس آیت الله سید محمود طالقانی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس خسروخان قشقایی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس مهندس بازرگان

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان

سردیس آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۳۵۰.۰۰۰ تومان

سردیس شهید رجایی

مسی
نقره ای
برنز
سفید
۲۳۰.۰۰۰ تومان