کاپ جام جهانی فوتبال

کاپ جام جهانی فوتبال

به جامی می‌گویند که به قهرمان جام جهانی فوتبال به عنوان پاداش و یک غنیمت اهدا می‌گردد کاپ جام جهانی فوتبال خرید کاپ جام جهانی جام جهانی روسیه

و کنفدارسیون آن کشور وظیفهٔ نگهداری و محافظت از آن را برعهده‌دارد.

دوسال پیش از افتتاحیهٔ جام جهانی فوتبال ۱۹۳۰ در اروگوئه، کنفدارسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) قانونی را تصویب‌کرد

که قهرمان جام جهانی فوتبال جامی را به عنوان هدیه، پاداش بگیرد.

مجسمه‌سازی فرانسوی به‌نام آبل لافلئور طرح خود را ارائه‌کرد و فیفا آن را پذیرفت.

اما در سال ۱۹۴۶، این جام به ژول ریمه که رئیس فیفا و ایده‌پرداز برگزاری جام جهانی فوتبال بود، تغییرنام یافت.

پس از سومین قهرمانی تیم ملی فوتبال برزیل در جام جهانی فوتبال ۱۹۷۰ مکزیکو سیتی،

جام ژول ریمه به‌طور دائم به کنفدارسیون فوتبال برزیل سپرده‌شد.

این جام دوبار ربوده‌شد و در واپسین سرقت، جام ذوب شده‌بود و کنفدارسیون فوتبال برزیل ماکتی از آن را ساخت و نگهداری‌کرد.

کاپ جام جهانی-کوچک

طلایی
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کاپ جام جهانی فوتبال-متوسط

طلایی
۶۰۰,۰۰۰ تومان

کاپ جام جهانی فوتبال

طلایی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
1544 views

You may also like

سرستون و ستون نما ساختمان
سرستون و ستون نما ساختمان تندیس و پیکره شهریار  بزرگترین تولید کننده ...