سردیس مشاهیر و مفاخر ایران

مجموعه ای سردیس مشاهیر، اسطوره ها، مشاهیر، مفاخر و سرداران ایران

سردیس فارابی

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس فروغ فرخزاد

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس بوعلی سینا-1

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس استاد محمد رضا شفیعی کدکنی

۱۶۵,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان

سردیس کوروش کبیر-۱

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس قیصر امین‌پور

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس عطار نیشابوری

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس مهندس بازرگان

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس آذرپاد

۱۱۸,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس آریو برزن

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس نسیمی

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان

سردیس مانی پیامبر

۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان
دیوار پوش و مشبک معماری و دکوراسیون داخلی
ستون و سرستون نما ساختمان معماری

دسته بندی های محصولات

تندیس و پیکره شهریار

تندیس مشاهیر و اسطوره ها (58)

کاپ جام جهانی (3)

آرایه های معماری (221)

هفت سین (9)

سرو و پذیرایی (2)

کتیبه و تابلو (61)

مولاژهای باستانی (262)

سردیس مشاهیر و مفاخر (211)

تندیس مشاهیر و اسطوره ها

تندیس مشاهیر، اسطوره ها و بسیاری از شخصیت های تاریخی و ملی

تندیس حافظ

۴۳۶,۸۰۰ تومان

تندیس دکتر محمد مصدق

۴۶۸,۰۰۰ تومان

تندیس آرش کمانگیر – کوچک

۲۹۱,۲۰۰ تومان

تندیس بابک خرمدین – کوچک

۲۱۸,۴۰۰ تومان

تندیس سیاوش

۵۸۰,۰۰۰ تومان۶۵۵,۲۰۰ تومان

تندیس بیژن و منیژه

۳۱۲,۰۰۰ تومان

تندیس دهخدا کد M670

  • حذف انتخاب
۳۳۰,۰۰۰ تومان

تندیس داریوش بر کشتی

۸۱۹,۰۰۰ تومان

رومیزی (4)

جاجواهری (9)

آرایه های باستانی (20)

مولاژهای باستانی

نمونه‌های مشابه سازه‌های قدیمی، شامل قسمت های مختلف بناهای تاریخی، پیکره ها و سایر آثار به جا مانده که در ابعاد کوچک یا مشابه باز سازی شده اند.

پایه بوم و عکس (2)

زیر لیوانی (5)

جاشمعی (20)

کتیبه و تابلو

کتیبه با الگوبرداری از کتیبه های ایران باستان و مشاهیر ایران
سردیس و تندیس مشاهیر علمی
سردیس و تندیس مشاهیر ادبی
دانشنامه مشاهیر و مفاخر ایران

اخبار و مقالات تندیس و پیکره شهریار

زندگینامه مشاهیر، مفاخر و سرداران ایران